Διανομές Φυλλαδίων

ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Η εταιρεία μας είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο της εντυποδιανομής. Λειτουργούμε από τον Μάιο του 1993, με πολύ θετικά αποτελέσματα και χιλιάδες ευχαριστημένους πελάτες, μεταξύ των οποίων και μεγάλες αλυσίδες λιανικής.

Ο σχεδιασμός της διανομής γίνεται από έμπειρο προσωπικό σε συνεργασία με τον πελάτη για την καλύτερη δυνατή απόδοση και το χαμηλότερο κόστος. Η μελέτη  και ο σχεδιασμός της διανομής του διαφημιστικού σας εντύπου από μια εταιρεία με γνώση της διανομής, παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της διαφημιστικής σας καμπάνιας.

Διαθέτουμε συνεργεία διανομής  των 6-8 ατόμων το καθένα και πλήρως ασφαλισμένα σύμφωνα με το νόμο. Το έργο τους παρακολουθείται από επόπτη της  εταιρείας ο οποίος συντονίζει και τη διανομή.

Αποδίδουμε στους πελάτες μας έκθεση εκτέλεσης έργου μετά την περαίωση της διανομής.

Περιοχές κάλυψης διανομής

 

Νομός Αττικής

Νομός Θεσσαλονίκης

Νομός Κορινθίας

Νομός Αχαίας

Νομός Φθιώτιδας

Νομός Φωκίδας

Νομός Αργολίδας

Νομός Ημαθίας

Νομός Δράμας